PRIVAATSUSPOLIITIKA

Turvalisus ja isikuandmete kaitse

Müüja vastutab selle eest ja garanteerib, et teie isiklikud andmed jääksid konfidentsiaalseteks ja neid kasutatakse ainult ostjaga sõlmitud lepingute täitmiseks ja müüja turunduslikel eesmärkidel (kaasaarvatud müüja lepinguliste partneritega teostatud turundustegevuseks). Isikuandmeid ei avaldata ega väljastata kolmandatele osapooltele, välja arvatud erandjuhtudel, kui nende avaldamine on vajalik kauba väljastamise jaoks või kauba eest maksmiseks (nimi, arvenumber, kodune aadress) või erilistel turunduslikel eesmärkidel. Isikuandmete töötlemisel ei kahjusta isikuandmeid avalikustav üksus ostja õiguseid, eeskätt õigust inimväärikusele ja hoolitseb ostja isikliku elu kaitse eest ega võimalda lubamatut sekkumist. Isiklikud andmed, mis on ostja poolt ostu sooritamiseks vabatahtlikult tellimuse esitamise eesmärgil avaldatud, kogutakse ja salvestatakse turunduslikel eesmärkidel kooskõlas seadusega. Ostja annab oma nõusoleku koguda ja töödelda avalikustatud andmeid tehingu sooritamiseks ja müüja poolt turunduslikel eesmärkidel.  

Isikuandmete kaitse tingimusi ja ostja nõusolekut on lähemalt kirjeldatud allpool.

Kliendid, kes esitavad nõude ANNABIS s.r.o vastu, peavad avaldama oma täisnime, aadressi, telefoninumbri ja allkirja (digitaalse allkirja), kusjuures selliseid avalikustatud andmeid töödeldakse üksnes nõude lahendamiseks ja seaduste alusel.

Ostjatel on oma andmetele ligipääs ja võimalus neid muuta, nõuda selgitust ja vigade parandamist ning kasutada muid sellega seonduvaid õiguseid.

Isikuandmete töötlemise jaoks nõusoleku saamiseks võib Annabis s.r.o. kasutada küpsiseid, et muuta infoteenuste pakkumine lihtsamaks, kusjuures ANNABIS s.r.o. veendub, et kasutajad oleks teadlikud nende lõppseadmesse salvestatud teabest ja andmetest. Küpsiste kasutamise tingimused on saadaval siin. Kasutajad võivad ennetada küpsiste salvestamist nende lõppseadmesse, seadistades näiteks brauseri anonüümsele režiimile.

Kuritegevuse ennetamiseks ja kahju minimeerimiseks, jääb ANNABIS s.r.o.-le õigus keelduda tellimusest, mis on esitatud blokeeritud või musta nimekirja kantud IP-aadressilt. Ostjad, kellel esineb probleeme tellimuste esitamisega, võivad ANNABIS s.r.o.-ga ühendust võtta, täites ja esitades selle kontaktvormi.

Ring OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Ring OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Turvalisus ja isikuandmete kaitse

Isikuandmete töötlemisel oleme kohustatud järgima kehtivaid seadusi.

Isikuandmete kaitse

Käesolevaga garanteerib ja kinnitab ANNABIS s.r.o., et kõik isikuandmed on privaatsed ja konfidentsiaalsed ning neid käsitletakse kooskõlas seadusega vastavalt ANNABIS s.r.o. Ärimõistetele ja tüüptingimustele.

Miks andmeid kogutakse?

Sõltuvalt sellest, kuidas teiega suhtleme, kogume, kasutame ja edastame teie kohta erinevaid isikuandmeid. Nende alla kuuluvad:

 • Identiteediandmed,näiteks nimi ja perekonnaseis. Võime koguda ka andmeid teie sünnikuupäeva ja soo kohta, aga ainult sel juhul, kui te need ise meile avaldate, kas siis konto seadete all või tootearvustuste juures.
 • Kontaktinformatsioon,näiteks kodune aadress, arveldusaadress, meiliaadress ja telefoninumber.
 • Makeseinfo, näiteks krediitkaardi, deebetkaardi või muu makseinfo, kui see on e-poe veebilehel lubatud.
 • Konto ja profiili andmed, näiteks kasutajanimi või muu sarnane identifikaator, parool ja ostude/tellimuste ajalugu.
 • Tehniline informatsioon, näiteks teie IP-aadress, veebibrauseri tarkvara ja versioon; kas jõudsite meie teenuste juurde muul veebilehel oleva lingi kaudu, informatsioon lehekülje kohta, millelt tulite; mobiiliseadme identifikaator ja muu info seadmete kohta, mida teenustele ligipääsemiseks kasutate.
 • Teave veebikäitumise kohta, näiteks info teie tegevuse kohta teenuste kasutamise ajal, sealhulgas info, mida saame küpsiste kasutamise abil.
 • Turundus- ja kommuniktatsioonialane teave, näiteks seoses teie eelistustega turunduse osas, meilt ja meie turunduspartneritelt müügipakkumiste ja allahindluste info vastuvõtmisega, teie valmisolekuga saata meile endast võistluste ja pakkumiste raames pilte.

Kuidas andmeid kasutatakse?

Teiega äritehingute sooritamiseks vajame teie nime (täisnimi või firma nimi, firma registrikood ja kontaktisik), allkiri, aadress (kodune aadress ja võimalik, et on vaja ka postiaadressi), telefoninumber ja meiliaadress. Lisaks hoiame alles info kõigist äritehingutest, mida olete meiega teinud. Tellimuse kättesaamisel, mille eest olete juba veebis maksnud, nõutud kauba kättesaamisel või kui saate meie käest kreeditarve, võidakse teie käest küsida dokumenti (ID kaart või pass), et välistada oht kahju saabumiseks ja võimalikuks kriminaalseks tegevuseks. Kui keeldute dokumendi esitamisest, siis on võimalik, et teile keeldutakse kauba üleandmisest või kauba eest makstud summa tagastamisest.

Kui kaua andmeid alles hoitakse?

Säilitame teie poolt avaldatud andmed meie äriliste suhete kestmiseni ja mõistliku aja jooksul peale seda, et saaksime kinni pidada regulaarsest kustutamise rutiinist, kohaldatava aegumistähtaja arvesse võtmiseks piiratud ajavahemiku jooksul või kui see on vajalik kehtivatest seadustest kinnipidamiseks. Kui soovite saada turunduslikke pakkumisi, siis hoiame teie kontaktandmed alles, et need teile saata, toimides vastavalt klientidega kokkulepitud suhtlemise tingimustele või vastavalt andmete kogumisele, kui olete potentsiaalne klient.

Teie õigused

Euroopa Liidu üldise andmekaitse määruse alusel on teil seoses oma isikliku teabega järgmised õigused:

 • Õigus tutvuda oma andmetega: Teil on õigus veenduda, kas ja kuidas me teie isiklikke andmeid kasutame, miks me neid kasutame, kui kaua me neid alles hoiame ja kellega me neid jagame. Teil on õigus küsida tasuta koopiat andmetest, mis oleme teie kohta kogunud.
 • Õigus jagada oma teavet: Teil on õigus küsida koopiat oma isikuandmetest isiklikuks kasutamiseks ja teiste üksustega jagamiseks.
 • Õigus oma andmeid parandada: Kui usute, et meil on teie kohta isiklikke andmeid, mis on ebatäpsed, eksitavad või puudulikud, siis on teil õigus nõuda, et parandaksime meie poolt salvestatud teavet.
 • Õigus nõuda teie andmete eemaldamist: Teil on õigus nõuda, et eemaldaksime teie isikuandmed, mis oleme salvestanud.
 • Õigus taotleda teie andmete kasutamise piiramist: Teil on õigus on õigus nõuda, et teie andmete kasutamine meie poolt oleks piiratud.
 • Õigus nõusolekut tagasi võtta: Peale isikuandmete kasutamisega nõustumist, võite igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta, teavitades meid sellest aadressil: info@annabishemp.com
 • Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele: Kui te pole rahul sellega, kuidas oleme teie andmeid kasutanud, siis on teil õigus esitada selle kohta kaebus oma riigi andmekaitse inspektsioonile.